Tin học 365

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • red color
  • green color
MS Excel
Tạo biểu đồ gantt trong excel In Email
Thứ ba, 11 Tháng 5 2010 14:39

Biểu đồ Gantt là loại biểu đồ được sử dụng rộng rãi trong quản lý dự án nó biểu diễn thời gian thực hiện nhiệm vụ trong dự án, giúp cho các nhà quản lý dự án theo dõi và quản lý công việc chơn chu hơn.

Nhìn vào biểu đồ gantt người quản lý dự án, cũng như các thành viên thực hiện dự án biết được:

•Trình tự thực hiện mỗi nhiệm vụ.

•Tiến độ dự án biết được mình đã làm được gì và tiếp tục phải thực hiện công việc đó thế nào, bởi vì mỗi công việc được giao phải hoàn thành trong thời gian đã định.

•Thấy sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các công việc.

Mặc dù Excel không có sẵn chức năng tạo biểu đồ Gantt như các phẩm phần mềm khác, nhưng chúng ta vẫn có thể sử dụng Excel tạo ra công cụ quản lý dự án này.

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách xây dựng một biểu đồ Gantt trong Excel 2007.

Xem video hướng dẫn cách tạo một biểu đồ gantt ở đây.

Tải về file excel vẽ biểu đồ gantt ở đây.

Lan Chíp